CROESO

Neuadd Gyhoeddus

Neuadd Gyhoeddus

 y pentref

Y Neuadd

Mae arwynebedd o tua 200 medr sgwar i lawr y neuadd, gyda lle i 335 o seddau. Mae’r llwyfan yn gymharol fawr sydd yn hwylus i gynnal dramau neu gyngherddau. Ceir llifoleuadau i’r llwyfan gyda system sain sy’n cynnwys microffonau gyda chysylltiad seinydd i’r seler. Hefyd mae gan y neuadd daflunydd aml-gyfrwng gyda sgrin a pheiriant fideo. Ceir gegin gyda gorddrws serfio cyfleus i’r neuadd.

Seler
Arwynebedd llawr y seler yw tua 50 medr sgwar, gyda lle i tua 25 – 30 eistedd. Ceir yno 12 o fyrddau crwn, a chefin gyda’r un cyflusterau ac un y neuadd gydag oergell yn ychwanegol.

Prisiau Llogi
Neuadd a Seler – £50 (lleol),  £70(ymwelwyr)
Neuadd £40 (lleol), £55(ymwelwyr)
Seler £15 (lleol), £25 (ymwelwyr)

Te parti am £10 heb wres, £15 hefo gwres.

Cyfeiriad y Neuadd:

Neuadd Gyhoeddus Trawsfynydd
Stryd y Capel
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4RW
Rhif ffon – 01766 770 324

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau