CROESO

Traws-newid

CWMNI CYMUNDEOL TRAWS-NEWID


Cwmni Cymunedol yw Traws-Newid sydd wedi sefydlu yn y pentref i ddatblygu economi, amgylchedd ac agweddau cymdeithasol y Gymuned. Mae aelodaeth yn agored i holl unigolion dros 18 oed sy’n byw yng nghymuned Trawsfynydd. Ar hyn o bryd mae 108 o aelodau wedi cofrestru. Mewn cydweithrediad a’r Cyngor Cymuned mae’r Cwmni yn brysur yn ceisio am grantiau ar gyfer cyllido gwelliannau sydd yn werth oddeutu £5 miliwn.

Os oes gennych syniadau yr hoffech ei wireddu neu os am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Rheolwr,
Trawsnewid
(01766) 540 400
Trawsnewid@btinternet.com

Gardd Gymunedol a ennillodd Wobr Parc Cenedlaethol Eryri sydd yn rhan o Strategaeth Adfywio Traws-Newid / Cyngor Cymuned.

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau