CROESO

Atyniadau

Atyniadau Lleol

Hwyrach eich bod yn cael yr agraff mae pentref tawel ynghanol y mynyddoedd yw Trawsfynydd – ond mae digon i’w wneud a gweld yma!

Pysgota
Mwynhewch ddiwrnod heddychol a thawel yn pysgota am dé ar Lyn Trawsfynydd (Trydydd llyn mwyaf Cymru). Pa nai am frithyll brown neu enfys, draenogyn neu rhyddbysgodyn. Cewch bysgota o 8.00 y.b. hyd awr wedi machlud haul fel y canlyn:
Brithyll Brown:
Chwefror i Medi.
 Brithyll Enfys:
Chwefror i Rhagfyr.
 Pysgota Brás:
Chwefror i Rhagfyr.

Mae yn bosib llogi cychod pysgota .
Ceir drwydded ac ychwaneg o wybodaeth o siop bapur, Manchester House, Trawsfynydd neu ar y rhyngrwyd: fishing@trawsfynyddlake.fsnet.co.uk
Rhif ffon: (01766) 540 234

Atyniadau eraill o fewn 15 munud i’r pentref:
• Canolfan Feicio Mynydd, Maesgwm a Canolfan Goedwig Coed y Brenin, Ganllwyd
• Ceudyllau Llechi Llechwedd , Blaenau Ffestiniog
• Rheilffordd, Blaenau Ffestiniog Terminus
• 
Pentref Eidalaidd Portmeirion
• Tref Harbwr Porthmadog gyda Chanolfan/Pwll Nofio
• Tref Farchnad Dolgellau
• Crawcwellt – Anheddiad Oes Haearn tua 2 fillitir i’r de o Drawsfynydd
• Tomen y Mur – Caer Rhufeinig o safle castell Normanaidd tua 3 milltir i’r gogledd o Drawsfynydd.

Atyniadau eraill o fewn 25 munud i’r pentref:
Coed y Brenin – www.mbwales.com

• Tref glan y mor Bermo gyda chanolfan hamdden a chlwb nos
• Harlech gyda’i Gastell enwog, pwll nofio a traeth tywod
• Tref marchnad y Bala gyda chanolfan hamdden/pwll nofio
• Canolfan Cenedlaethol Tryweryn ger Bala.
• Rheilffordd Llyn Tegid y Bala
• 
Pentref Beddgelert

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau